Wersja obowiązująca z dnia

,,Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo - usługowego na świetlicę wiejską w msc. Pieckowo - opracowanie dokumentacji projektowej"