Wersja obowiązująca z dnia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych ,,Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy"