Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana sposobu montowania krat okiennych