Wersja obowiązująca z dnia

Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Reszel od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku w formie zakupu biletów miesięcznych