Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja miasteczka profilaktycznego z okazji Dni Rodziny pn. "Razem tworzymy rodzinę" w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 - 2025