Wersja obowiązująca z dnia

Usługa transportowa polegająca na transporcie delegacji na Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach w Ostródzie.