Wersja obowiązująca z dnia

Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Reszelskie Lato"