Wersja obowiązująca z dnia

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla zadania: ,,Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców w msc. Leginy - etap I (projekt zagospodarowania terenu oraz posadowienie zabawek)