Wersja obowiązująca z dnia

Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy