Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja Eventu profilaktycznego pn. Weekend z profilaktyką w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 2025.