Wersja obowiązująca z dnia

Dotyczy zorganizowania Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Sieci Cittaslow, w dniu 15 kwietnia 2023 roku