Wersja obowiązująca z dnia

Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca wobec Zamawiającego zobowiązuje się do: a) utrzymania przez okres 12 miesięcy na dane Urzędu Gminy w Reszlu domeny internetowej zwiedzajreszel.pl, b) utrzymanie przez okres 12 miesięcy strony internetowej w domenie zwiedzajreszel.pl na koncie hostingowym wykonawcy, c) nadzór techniczny nad stroną przez okres 12 miesięcy