Wersja obowiązująca z dnia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych terenów Gminy Reszel