Wersja obowiązująca z dnia

Usługi geodezyjne - wznowienie granic pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych