Wersja obowiązująca z dnia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki – Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej