Wersja obowiązująca z dnia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego " Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 590 na drogę gminną (wewnętrzną) - dz. nr 3-44/1"