Wersja obowiązująca z dnia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec"