Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja Gminnego Dnia Sołtysa.