Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie naprawy skrzynki elektrycznej zasilającej lampę w Parku Miejskim w Reszlu