Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej i ręcznej dzieci i młodzieży