Wersja obowiązująca z dnia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa wiaty w msc. Siemki"