Wersja obowiązująca z dnia

wykonanie 9 szt. tablic informacyjnych, kierunkowych z nazwą miejscowości Klewno