Wersja obowiązująca z dnia

Usługa polegająca na transporcie, dystrybucji i wydawaniu węgla, zakupionego przez Gminę Reszel po cenach preferencyjnych