Wersja obowiązująca z dnia

Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Reszlu