Wersja obowiązująca z dnia

Udzielanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzinom, w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie.