Wersja obowiązująca z dnia

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel i dróg powiatowych na terenie miasta Reszel w roku 2023 - Część 2 - Rejon nr 2