Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny