Wersja obowiązująca z dnia

Porozumienie dotyczące świadczenia e-usług realizowanych w oparciu o Samorządowy Ośrodek Przetwarzania Danych