Wersja obowiązująca z dnia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Reszel.