Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja Spotkania Świąteczno- Noworocznego.