Wersja obowiązująca z dnia

Oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta i gminy Reszel wraz z wywozem nieczystości stałych w roku 2023