Wersja obowiązująca z dnia

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel w roku 2022 - cześć 2 - rejon nr 2