Wersja obowiązująca z dnia

Zakup centrali telefonicznej