Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Warmińska 18, 11-440 Reszel