Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie usługi w zakresie usunięcia 6 sztuk drzew zlokalizowanych na działce Nr 201/4 obręb Leginy wraz z usunięciem pozostałości po wycince i oczyszczeniem terenu z odpadów powstałych podczas wykonywania usługi