Wersja obowiązująca z dnia

Usługa dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej KONVAK 6 szt. ksiąg małżeństw i 6 szt. ksiąg zgonów.