Wersja obowiązująca z dnia

Nadawca powierza, a Poczta zobowiązuje się do świadczenia: 1) usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym 2) usług niepowszechnych w obrocie krajowym