Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie doświetlenia placu spotkań mieszkańców w msc. Robawy