Wersja obowiązująca z dnia

Dotyczy zorganizowania Dnia Seniora.