Wersja obowiązująca z dnia

,,Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań mieszkańców" w msc. Ramty