Wersja obowiązująca z dnia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z Gminy Reszel do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Kętrzynie