Wersja obowiązująca z dnia

Organizacja Eventy profilaktycznego pn. Weekend z profilaktyką - WOLNI OD UZALEŻNIEŃ" w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025