Wersja obowiązująca z dnia

Przebudowa ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy - opracowanie dokumentacji projektowej