Wersja obowiązująca z dnia

Remont dachu byłej mleczarni w msc. Worpławki