Wersja obowiązująca z dnia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel"-pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.