Wersja obowiązująca z dnia

Opracowanie dokumentacji projektowej na " Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 143, nr 155/2 nr 147/3 w msc. Widryny"