Wersja obowiązująca z dnia

Opracowanie dokumentacji na " Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 124029N w msc. Klewno"