Wersja obowiązująca z dnia

Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Święta Lipka na działce nr 47/4