Wersja obowiązująca z dnia

Przeglądu obszarów i granic aglomeracji Reszel