Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Reszla z dnia 09.01.2023 roku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel na rok szkolny 2023/2024.

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 5/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 09.01.2023 roku

w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel na rok szkolny 2023/2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.), 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Reszel na rok szkolny 2023/2024.

§ 1.1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów, o których mowa w § 1 określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Reszel na rok szkolny 2023/2024.

§ 2.1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów, o których mowa w § 2 określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Treść aktu